Portal de Xestión de Conta - IES San Clemente

(Acceso habilitado soamente para alumnado do IES San Clemente)

(Empregue o mesmo usuario e contrasinal de acceso ós ordenadores do IES San Clemente).


IPv6 habilitado en IES San Clemente

IES San Clemente.
©CECASACLE I+D+i2 - 2013-2022